Portfolio

SIST EN 50110-1:2013 OBRATOVANJE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ – 1. DEL: SPLOŠNE ZAHTEVE