Vidimo se na CIGRE-CIRED Bled 2023

CIGRE-CIRED Bled 2023, 30.5. – 01.06.2023

 

Obiščite nas na 16. konferenci slovenskih elektroenergetikov CIGRE – CIRED na Bledu.

Najdete nas na razstavnem prostoru št. 4, z referati pa smo prisotni z naslednjimi temami:

– Usposabljanje in varno izvajanje meritev na elektroenergetskih postrojih

– Primer uporabe BIM orodij pri gradnji transformatorske postaje

– Asset survival curves and the asset management process

– Spremljanje mehanskega odziva za oceno indeksa stanja stebra

– Uvajanje obvladovanja premoženja in izvedba certificiranja v skladu s SIST ISO 55001 v družbah HSE, DEM, SENG in TEŠ

– Spremljanje stanja vodnikov s pomočjo robotske tehnologije v procesu upravljanja s sredstvi daljnovodov

– Usmeritve Elektro Maribor pri rekonstrukcijah / novogradnjah sekundarne opreme RTP-jev

 

Vsebinska