Sistem navidezne resničnosti za trajnostni prenos znanja v elektroenergetiki – VIRTUS

EU emblem

Podjetje C&G d.o.o. Ljubljana je bilo v projektnem partnerstvu s podjetjem Art Rebel 9 d.o.o. izbrano na javnem razpisu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo z nazivom »Javni razpis za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO« za izvedbo projekta »Sistem navidezne resničnosti za trajnosti prenos znanja v elektroenergetiki« (akronim projekta: »Virtus«), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost (www.noo.gov.si). 

Cilj projekta je razvoj inovativne tehnološke platforme Virtus, ki omogoča izdelavo prilagodljivih učnih okolij v navidezni resničnosti (VR). S pomočjo VR platforme bo v okviru projekta izdelano tudi prvo učno okolje za področja nevarnega dela v elektroenergetiki, panogi, ki se sooča z izzivom, kako v izjemno kratkem času prenesti znanja na nove generacije in tako nadomestiti izpad več kot polovice najbolj izkušene delovne sile, ki se bo v naslednjih 5-10 letih upokojila. Učno okolje navidezne resničnosti prinaša rešitev tega izziva, saj bo z inovativnimi rešitvami za dodajanje učnih vsebin, oblikovanje učnih poligonov, scenarijev ter nevarnih in stresnih situacij omogočilo usposobitev vzdrževalcev, serviserjev in monterjev brez potrebe po gradnji velikega števila fizičnih vadbenih poligonov, ki bi bili sicer za to potrebni. Fizični poligoni za postavitev in delovanje zahtevajo izjemno velike količine naravnih virov, so vir nepotrebnih odpadkov in vsebujejo nevarne snovi (mineralna olja, toplogredne pline), ki predstavljajo veliko tveganje za okolje. Z razvojem virtualnega učnega okolja bomo lahko te negativne okoljske vplive preprečili, obenem pa tudi bistveno presegli kvaliteto usposabljanj, ki se izvajajo v obstoječih poligonih. 

Do leta 2024 bomo vzpostavili virtualni učni proces v navidezni resničnosti ter razvili VR mobilno aplikacijo in vmesnik za urejanje učnih vsebin. 

 Trajanje projekta: 28. 10. 2022 – 30. 11. 2024 

Skupna finančna vrednost projekta: 557.725,54€

Višina sofinanciranja: 299.962,83€

Financira Evropska unija – NextGenerationEU

Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Projekt financira Evropska unija – NextGenerationEU.

Povezava na enotno spletno mesto načrta noo.gov.si

noo_1

Spirit

MGRT