Proizvodi in storitve

Proizvodi in storitve obsegajo aktivnosti za proizvodnjo in trženje proizvodov in storitev lastnega razvoja ali blagovne znamke. Oddelek je bil zasnovan zaradi prepoznanih potreb na trgu in izkušenj pri izvajanju inženirskih projektov. Obsegajo proizvodnjo, nadzor dobaviteljev, montažo in zagon proizvodov na terenu ter razne servisne dejavnosti. Podjetje je eno od vodilnih proizvajalcev specializiranih izdelkov za nadzor temperature prenosnih in distribucijskih električnih omrežij na mednarodnem trgu.

Loresco 1

Loresco

PowerFill (PowerSet) trajno zvišuje prevodnost ozemljilnega sistema (cca 2x), dosega stabilno impendanco sistema, znižuje udarno impendanco, ki rezultira hitrejšem tranzientu odvajanja energije.

Read More

ČU1

Čep uvodnice

Čistočo cevi in prostorov energetskih inštalacij ter razdelilnih omaric dosegamo s tesnjenjem cevi in kablov. Na ta način preprečujemo vdor vode, umazanije in blata. Posebej preprečujemo tudi gnezdenje glodalcev na vhodih v cevi in poškodbe optičnih ter drugih kablov.

Read More

Otlm Beli CMYK1

OTLM

OTLM sistem za nadzorovanje nadzemnih vodov je sistemska rešitev za spremljanje in ocenjevanje obstoječih in novih nadzemnih vodov, ki temelji na nadzorovanju temperature vodnika, obremenitev, povesa in vremenskih razmer v realnem času.

Visit Site

Paus 4

Lasersko snemanje

Terestično lasersko skeniranje (tehnologija skeniranja 3D) izboljša postopek načrtovanja, skrajša čas zbiranja podatkov in zmanjša število napak, omogoča privarčevanje časa, denarja, materiala in tako izboljša postopek dela in ga naredi bolj natančnega v primerjavi s tradicionalnimi načini zbiranja podatkov.

Read More

GPRlaserdrone

Ground Penetrating Radar

GPR je tehnologija za lociranje podzemne infrastrukture (kablovodov, cevovodov in drugih podzemnih objektov). Pridobljeni podatki omogočajo izdelavo podzemnega katastra, ki ga lahko med drugim uporabimo pri gradnji novih objektov, rekonstrukcijah, vzdrževanju – obnavljanjih podzemeljskih vodov.

Read More

PSA 2

Mobilno vzdrževanje (PSA)

PSA (ang. Power Service Assistant) je programska oprema za podporo vzdrževanju, ki dopolnjuje obstoječe dokumente. PSA izkorišča nove tehnološke možnosti in nudi priročno ter učinkovito orodje, saj podpira postopke preventivnega vzdrževanja ter izvajanja posegov, vključno z zajemanjem podatkov.

Read More

Omarica LISA CMYK

Life Safe (LiSa)

Sistem Lisa omogoča pregled nad delovanjem transformatorskih postaj ter omrežja izven njih. Prav tako pripomore k nadzoru količin električne energije  in kakovosti elektrike v transformatorskih postajah (v skladu s standardom EN 50160).

Read More

DPN

Delo pod napetostjo (DPN)

C & G d.o.o. Ljubljana je vodilno slovensko podjetje na področju izobraževanja in usposabljanja monterjev za delov v okolju pod napetostjo.

Read More

 

Vzdrževanje

Vzdrževanje izvaja poslovno tehnične storitve povezane s preventivnim vzdrževanjem (pregled, diagnosticiranje, revizija, remont in obnova opreme) in korektivnim vzdrževanjem opreme in meritvami na energetski opremi.