Procesni vavčer

NAZIV PROJEKTA: Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (Povezava na plakat)

KRATICA PROJEKTA: PVAV 16/17

NAMEN: Optimizacija kadrovskih in poslovnih procesov v podjetju C&G d.o.o. Ljubljana

CILJI : Cilj projekta je, da proces predaje nasledstev in reorganizacije poteka čim bolj gladko, kakovostno in učinkovito. S strokovno pomočjo zunanjih strokovnjakov bomo proces predaje nasledstev in reorganizacijo speljali z manj pretresi.

Opis projekta

V podjetju C&G smo se vključili v projekt Procesni voucher 2016 / 2017 z namenom, da optimiziramo prenos znanja in prenos nasledstva.

V podjetju C&G smo že 2012 pričeli s procesi reorganizacije in prenosa nasledstev. Lastniki podjetja želijo svoje operativne funkcije prepustiti mlajši generaciji. Zavedamo se, da tovrstni proces terja zelo veliko pozornosti, naporov in znanja. Pri tem smo k sodelovanju povabili zunanje strokovnjake s področja kadrovske psihologije, organizacijske psihologije, kadrovskega managementa in coachinga.

 V naslednjih petih letih želimo usposobiti novo vodstveno ekipo, ki bo v polni meri prevzela vodilne funkcije v podjetju. Razvijali bomo kompetence novih vodij, procese prenosa znanja, premagovali psihološke in fizične ovire pri prenosu znanja in odgovornosti na novo generacijo. Proces prenosa nasledstev in znanja je za podjetje C&G  izjemnega pomena, saj smo storitveno podjetje, ki temelji na znanju. To znanje in kompetence smo razvijali 27 let. Obenem vidimo tudi priložnost za reorganizacijo funkcij v podjetju in prehod na polno projektno organiziranost.

 Cilj projekta je, da proces predaje nasledstev in reorganizacije poteka čim bolj gladko, kakovostno in učinkovito. S strokovno pomočjo zunanjih strokovnjakov bomo proces predaje nasledstev in reorganizacijo speljali z manj pretresi.

 Operacija bo ohranila konkurenčnost podjetja preko pravilne selekcije naslednikov s pomočjo psiholoških testiranj in assessmenta, izdelave jasnih načrtov glede zahtev delovnih mest v prihodnje in izdelave načrtov procesa osebnega razvoja novih vodij, coachinga vodij, mentoriranja, oblikovanja timov in novih procesov projektnega vodenja. Ključne spremembe se bodo dogajale na nivoju kadrov in kadrovskih procesov, ki bodo vplivali na vse ostale procese.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

http://www.eu-skladi.si