OTLM SMART

 

 

 

       

NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST
http://www.eu-skladi.si

Za izvedbo inovacijskega projekta OTLM SMART sta podjetji C&G (vodilni partner) in ARTES (projektni partner) oblikovali razvojno raziskovalni konzorcij z velikim razvojnim in poslovnim potencialom. Podjetji sta strokovno komplementarni.

S projektom OTLM SMART kot konzorcij naslavljamo temo, okoli katere se odvija strokovna razprava na nivoju Evropske Unije, kot tudi Slovenije: optimalna izkoriščenost obstoječe energetske infrastrukture in njena transformacija v pametno omrežje za potrebe pametnih mest in skupnosti.

V pametnem mestu so ključne funkcije kot npr. oskrba z energijo, vodo, zanesljiv javni prevoz, zdravstvena oskrba in varnost organizirani tako, da zagotavljajo prijazno, zeleno, čisto in ekonomsko privlačno okolje za delo in življenje. Varna, zanesljiva in zadostna oskrba pametnih mest z energijo je zagotovo najpomembnejši vidik v obstoju vsake skupnosti. Energetska infrastruktura je vitalnega pomena in povsem jasno je, da z nedelujočim ali nezanesljivim energetskim sistemom pametno mesto, skupnost in industrija ne morejo obstati.

S projektom bomo prispevali k uresničitvi koncepta pametnih mest in skupnosti ter okrepiti vlogo pametnih omrežij pri zadostnem in varnem zagotavljanju oskrbe z električno energijo. Osrednji cilj projekta je razviti in implementirati na mednarodni trg visokotehnološko rešitev z imenom OTLM SMART, ki celovito rešuje zahteve upravljavcev prenosnega omrežja električne energije (ang.TSO) po učinkovitem, varnem in zanesljivem prenosu električne energije.

V okviru predloženega projekta smo zastavili štiri inovacijske aktivnosti, ki obravnavajo naslednje vidike: a) programski; b) strojni; c) funkcijski; d) poslovni.

Splošni cilj projekta bomo dosegli z realizacijo specifičnih ciljev:

  • Specifični cilj 1: Razviti sistemsko programsko opremo za OTLM SMART;
  • Specifični cilj 2: Razviti inovativne funkcionalnosti OTLM SMART tehnologije na osnovi modularne zasnove;
  • Specifični cilj 3: Razviti strojno obliko rešitve, ki bo omogočala modularno dodajanje funkcij OTLM SMART;
  • Specifični cilj 4: Razviti nov poslovni model za hitro in globalno uvedbo OTLM SMART rešitve na trg.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«.

Predvidena višina subvencije vodilnega partnerja C&G znaša 118.350,54 EUR, projektnega partnerja ARTES pa 35.734,66 EUR.