O podjetju

Podjetje sta leta 1989 ustanovila g. Cirman in g. Gabrovšek. Rast podjetja se je začela leta 1990 s projekti reševanja problematike nevarnih odpadkov (PCB) in preventivnega vzdrževanja v elektroenergetiki. Popolno uveljavitev je organizacija dosegla leta 1996 s pridobitvijo dveh pogodb na projektu revitalizacije hidroelektrarn na reki Dravi, ki jih je financirala EBRD (Evropska banka za obnovo in razvoj).

Odločitvi o ustanovitvi novega podjetja so botrovale slabe razmere v gospodarstvu, ki niso dajale upanja za svetlejšo prihodnost, in možnost, ki jo je dopuščal zakon o podjetjih glede ustanavljanja družb z omejeno odgovornostjo s privatnim lastništvom. Rast podjetja je povezana z rastjo zaupanja podjetij elektrogospodarstva Slovenije, ki so prepoznavale, da so dobile partnerja, ki ima znanje in voljo za skupne razvojne projekte.

Zelo pomemben vzvod rasti podjetja je dejavnost “inženiring”. Od enostavnih inženiring projektov, ki so pogosto obsegala dobavo in montažo opreme je na podlagi pridobljenih znanj, izkušenj in referenc podjetje ponudilo tržišču storitve inženiringa od projektiranja, nadzora izgradnje, svetovanja, do izgradnje objektov na ključ. Na področju energetske infrastrukture ima podjetje reference izgradnje razdelilnih transformatorskih postaj daljnovodov, kablovodov. Na področju proizvodnje električne energije je podjetje zelo prisotno na področju izgradnje in rekonstrukcije HE, vzdrževalnih del na TE ter na področju izgradnje kogeneracijskih elektrarn. V zadnjih letih se podjetje, ki ima bogate izkušnje in znanja na področju energetske infrastrukture, vključuje v projekte železniške in plinovodne infrastrukture na področju elektroenergetike in vodenja sistemov.

Temelj uspešnosti podjetja so zaposleni, ki z znanjem in izkušnjami gradijo zunanjo podobo podjetja, z dobrimi medsebojnimi odnosi pa ustvarjajo ozračje v podjetju, ki omogoča razvoj in timsko delo. Razvoj partnerskih odnosov s kupci in dobavitelji, je vsekakor glavno vodilo poslovanja podjetja, ki omogoča približevanje ponudb željam kupcev z naborom storitev in opreme strateških partnerjev podjetja. Stalne izboljšave kakovosti storitev in spremljanje zadovoljstva kupcev usklajene s sodobnimi standardi kakovosti so osnova za povečevanje zvestobe kupcev. Inovativnost izražena z razvojem novih storitev in proizvodov pa pogosto ustvarja nove potrebe starih in novih kupcev.

Uspešen razvoj sistema za nadzor temperature na daljnovodih, ki omogoča upravljavcem prenosnih omrežij večje prenose energije hkrati pa varnejše obratovanje daljnovodov, je pripeljal vodstvo do odločitve, da po 20 letih spremeni organizacijo podjetja tako da, loči dejavnost proizvodnje naprav za nadzor temperature daljnovodov od ostalih dejavnosti podjetja. V okviru C&G Skupine bo podjetje C&G do.o. Ljubljana v naslednjih letih nadaljeval svoje poslanstvo, podjetje OTLM pa bo s ponudbo rešitve nadzora temperature daljnovodov prisotno na širšem mednarodnem tržišču.

Fleksibilnost in znanje, ki zaznamujeta poslovanje, omogočata odzivanje organizacije na spremembe na tržišču. Ponudba podjetja vključuje storitve in proizvode za izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje energetskih objektov, vključno s storitvami s področja ekologije. Razvoj partnerskih odnosov s kupci in ključnimi dobavitelji ter razvoj novih storitev in proizvodov sta ključni strategiji poslovanja.

Organizacija podjetja C&G je prilagojena poslovnemu procesu, ki je zasnovan po projektnem principu in fleksibilnosti podjetja.