MOBILNO VZDRŽEVANJE (PSA)

Vzdrževalna dela v praksi običajno informacijsko temeljijo na uporabi ERP, GIS in drugih tehničnih sistemih z delno uporabo papirnate oblike dokumentov. Dokumentacija v papirnati obliki je dokaj neučinkovita, kar se odraža v manj podrobnem in preglednem spremljanju izvedenih del,planiranju vzdrževanja ter v znižani kvaliteti poslovnega odločanja.

psa1

PSA (ang. Power Service Assistant) je rešitev informacijske podpore vzdrževanju, ki dopolnjuje obstoječe sisteme. Za potrebe načrtovanja, vodenja in nadzora vzdrževanja so potrebni različni dokumenti (nalog za delo, evidenca o stanju naprav, predvideni ukrepi,itd.).

Programska oprema PSA omogoča združevanje, povezovanje in dopolnjevanje potrebnih dokumentov v elektronski obliki. PSA izkorišča nove tehnološke možnosti in nudi vzdrževalcem prostorsko porazdeljenih sistemov priročno in učinkovito orodje s podporo procesov preventivnega vzdrževanja do izvajanja posegov, vključno z zajemanjem podatkov o nastalih stroških. S programsko opremo lahko zagotovimo visoko stopnjo razpoložljivosti, mobilnosti in učinkovitosti terenskih ekip, saj omogoča ustrezno operativnost tudi brez osebnega poznavanja razmer na terenu. Zmožnost PSA sistema je v povezljivosti z različnimi ERP-ji (Maximo, SAP), prilagodljivosti in v integraciji tudi s povsem internimi rešitvami  psa2
podjetja.

PSA sistem dopolnjuje poslovni informacijski sistem:

  • združuje informacije iz različnih operativnih informacijskih virov,
  • posreduje informacije na teren, kjer se v delovnem procesu potrebujejo,
  • omogoča zajem novih informacij pri viru (na terenu), jih posreduje nazaj v poslovni sistem in odpravlja nepotrebna dela (pretipkavanje), s tem povezane napake in zakasnitve,
  • hrani in obdeluje po potrebi dodatne informacije o postopku vzdrževanja, npr. omogoča snemanje dostopnih poti in posnetke posreduje v GIS sistem.

psa3psa4