MEDNARODNA KONFERENCA CIRED

Hrocigre

MEDNARODNA KONFERENCA CIRED

V Trogirju je med 11. in 14. majem 2014 potekalo četrto srečanje hrvaškega združenja mednarodne elektrodistribucijske konference CIRED. Udeležil se ga je tudi tehnični direktor C & G d.o.o. Ljubljana mag. Viktor Lovrenčič, ki je pripravil predavanja »Pregled uporabe materijala za smanjenje otpora uzemljenja transformatorskih stanica«, »Utjecaj rada pod naponom na pouzdanost opskrbe« in »Periodično osposobljavanje garancija kompetentog i sigurnog izvodjenja rada pod naponom«.

Predstavnika podjetja C & G d.o.o. Ljubljana sta se udeležila mednarodne konference za delo pod napetostjo Icolim 2014, ki je potekala v Budimpešti med 21. in 23. majem 2014.

Tehnični direktor mag. Viktor Lovrenčič je pripravil dve predavanji in sicer »Periodical Training of Linemen is a Guarantee for Competent and Safe Live Working » v sodelovanju z Zdenkom Miletićem iz HEP NOC Hrvaška in predavanje z naslovom »Live Working as an Example of Electrical Installation Maintenance with the Zero Accidents Philosophy« v sodelovanju z Boštjanom Gomiščkom iz Fakultete za organizacijske vede Kranj.

Zgoraj navedena predavanja so dostopna na zavihku “Članki”.