Life Safe (LiSa)

Sistem Lisa omogoča pregled nad delovanjem transformatorskih postaj ter omrežja izven njih. Prav tako pripomore k nadzoru količin električne energije  in kakovosti elektrike v transformatorskih postajah (v skladu s standardom SIST EN 50160). Sistem sproži alarm in omogoča zaznavanje okvar v transformatorskih postajah na SN/VN ter SN daljnovodih. V primeru prekinitve delovanja vodnikov, se napetosti v sistemu spremenijo. Digitalni signali opozarjajo na napake v sistemu, faznem delovanju, faznem kotu med faznimi napetostmi ter medfaznimi napetostmi. Ti digitalni signali so povezani s primarno in sekundarno stranjo transformatorske postaje. Lisa je patentiran izdelek.

 

LISA1