LASERSKO SNEMANJE

Terestrično lasersko snemanje (TLS) je naprednejša laser1tehnologija za celovit tridimenzionalni (3D) zajem prostorskih podatkov. TLS deluje na principu odboja laserskega žarka, s pomočjo katerega določimo obliko, velikost in položaj objektov v prostoru. Oddani laserski signal potuje po celotnem obravnavanem objektu in se od njega odbijajo nazaj k instrumentu. Razdalja med sprejemnikom in obravnavano točko se izračuna na osnovi meritve faznih razlik. Rezultat snemanja je oblak točk – množica prostorskih 3D točk. Z oblakom točk zagotovimo visoko stopnjo geometrične popolnosti in detajla terena oz. objekta in zmanjšamo stroške ponovnih vračanj na teren in dodatnih izmer.

Točnost merjenja TLS:

 • površinske geodetske točke naprav ≤2 cm,
 • dimenzije naprav ≤1 cm,laser2
 • razdalje med napravami 1 cm.

Laser deluje na faznem principu, s hitrostjo 500.000 meritev na sekundo in resolucijo 0,1 mm. Meritve pridobljene s  terestričnim laserjem so združene v skupno datoteko, obdelano kot 3D model posnetega področja.

Format – rezultat

 • 3D rezulti v MicroStation.
 • 3D rezultati v AutoCAD.

Lasersko snemanje omogoča:laser3

 • podporo projektnemu vodenju,
 • dokumentacijo izvedenih del,
 • načrtovanje in oblikovanje,
 • 3D risanje in modeliranje,
 • prostorske meritve,
 • simulacije in animacije.