Inženiring

Inženiring

C&G d.o.o. Ljubljana je moderna inženiring organizacija s ponudbo storitev za projekte v energetiki, industriji in na področju infrastrukture. Specializirana je za področja elektroenergetike, sistemov vodenja in učinkovite rabe energije.

Dejavnost Energetika:

 • daljnovodi do 400 kV,
 • kablovodi do 400 kV,
 • razdelilne transformatorske postaje do 400kV,
 • sistemi zaščit,
 • sistemi vodenja,
 • centri vodenja,
 • generatorji,
 • Diesel agregati,
 • brezprekinitveno napajanje,
 • kogeneracije.

inzeniring1

Dejavnost železnica:

 • napajalni sistemi in vozna mreža,
 • sistemi za učinkovito rabo energije,
 • nadzor porabe energentov na vlečnih vozilih.


dgr-5346

Dejavnost plinovodi:

 • elektroinštalacije kompresorskih postaj,
 • sistem vodenja kompresorskih postaj,
 • merilno regulacijski sistemi. 

inzeniring-4

Dejavnost industrija:

 • razdelilne transformatorske postaje,
 • industrijski daljnovodi in kablovodi,
 • Diesel agregati,
 • brezprekinitveno napajanje,
 • kogeneracije.


IMG_0068

Dejavnost varstvo okolja:

Ravnanje z nevarnimi odpadki – Ekologija izvaja poslovno-tehnične storitve za reševanje problematike nevarnih odpadkov (PCB, industrijski odpadki), odpadnih svetil in zavržene elektronske in elektro opreme.

Branka 081

Storitve:

 • študije in analize v elektroenergetiki in ekologiji,
 • projektiranje,
 • svetovalne storitve pri izgradnji objektov (investicijski inženiring),
 • dobava opreme,
 • montaža,
 • nadzor nad izgradnjo in montažo,
 • vodenje projektov,
 • izvedba projektov na ključ.