GPR (GROUND PENETRATING RADAR)

GPR je tehnologija za lociranje podzemne infrastrukture (kablovodov, cevovodov in drugih podzemnih objektov). Pridobljeni podatki omogočajo izdelavo podzemnega katastra, ki ga lahko med drugim uporabimo pri gradnji novih objektov, rekonstrukcijah, vzdrževanju – obnavljanjih podzemeljskih vodov, itd.

Merilni sistem georadarja je sestavljen iz oddajne gpr1 in sprejemne antene, kontrolne enote za shranjevanje in prikazovanje podatkov, voznega sistema, na katerega je nameščena. Osnova meritev je visokofrekvenčno valovanje elektromagnetne energije (podobno klasičnemu radarju), ki preko oddajnika seva v zemljo. Sprejemnik naprave sprejme odbiti del valovanja, ki ga prikaže na monitorju. Natančnost snemanja je odvisna od oddajne frekvence in je pri 500 MHz anteni, ki se v takem primeru  uporablja za iskanje podzemnih komunikacij, po vertikali okoli 3-5 cm na globini 1 m, z večjo globino natančnost pada.

Podatki o opremi:

  • 500 MHz Shielded Antenna RAMAC X3M,
  • monitor XV10,
  • voziček z merilnim kolesom,gpr2
  • programska oprema RadExplorer.

Točnost meritev

Antena (MHz) Točnost (cm) Maksimalna globina (m)
250 10 8
500 5 6

 

Meritve pridobljene z georadarjem in terestričnim laserjem so združene v skupno datoteko, obdelano kot 3D model posnetega področja v formatih dgn, dwg in shp.

 

gpr23

GPR,laser,drone