DELO POD NAPETOSTJO (DPN)

 • DPN znižuje število načrtovanih in nenačrtovanih izklopov zaradi rednega ali korektivnega vzdrževanja.
 • Storitev je komplementarna, saj je ozko povezana s področjem varnosti in zdravja pri delu.
 • Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. RS, št. 29/1992) omogoča izvajanje DPN.

Izdelani so priročniki za DPN, ki omogočajo uvajanje dela pod napetostjo (DPN) v slovensko elektroenergetsko okolje:

 • splošni pogoji za izvajanje del pod napetostjo na nizki napetosti (SPID – NN),
 • pogoji za izvajanje del pod napetostjo na nizki napetosti (PID – NN),
 • tehnični opis opreme in orodja za delo pod napetostjo na nizki napetosti (TOOO – NN),
 • pogoji za izvajanje del pod napetostjo – čiščenje na srednji napetosti (PID – SN-C),
 • tehnični opis opreme in orodja za delo pod napetostjo čiščenje na srednji napetosti (TOOO – SN-C).

dpn

Za začetek izvajanja DPN morajo biti strokovnjaki elektrotehniške stroke posebej usposobljeni za izbran sistem DPN, delovni postopek pa mora biti vnaprej določen in preverjen (priročniki). Delavci morajo glede na izbrani način DPN uporabljati ustrezna orodja, sredstva in opremo za osebno varstvo.

 Uvedba DPN se izvaja v treh korakih:

 • prevzem sistemskih priročnikov in vzpostavitev sistemskih pogojev za DPN v podjetju,
 • vključevanje vzdrževalcev v program usposabljanja,
 • dobava orodja in osebne varovalne opreme.

Usposabljanje za delo pod napetostjo na NN in SN nivoju se izvaja v sledečih programih:

 • NN Inštalacije,
 • NN kabelski vodi,
 • SN čiščenje TP.