Cigre 2018

    Spirit      

Udeležili smo se sejma CIGRE 2018, ki je potekal v Parizu med 26.8.2018 in 31.8.2018. Na sejmu smo bili prisotni med 27.8.-31.8.2018. Udeležba je bila sofinancirana v okviru Javnega razpisa »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetji na mednarodnih sejmih v tujini – 2018« iz strani Republike Slovenije in Evropske Unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 5.899,86€.

Namen:
Sejma se je udeležilo približno 8.500 specialistov (od tega 3.290 delegatov) in strokovnjakov iz celega sveta. Poleg obiskovalcev, je bilo na sejmu prisotnih 249 drugih razstavljavcev iz 93 držav. C&G d.o.o. Ljubljana je prijavljen kot razstavljavec in kot delegat, kar nam je omogočilo pridobitev novih znanj. Tehnična predavanja in predstavitve so nudile edinstveno priložnost pridobivanja novih znanj o inovacijah “smart energy project”, uvajanje novih projektov in znanstvenih člankov mednarodno priznanih strokovnjakov. Razstava je priložnost za ustvarjanje novih kontaktov (vključno z delegati), za spoznavanje novih storitev, orodij, opreme in materialov, kot tudi najbolj naprednih tehnologij. Kot razstavljavci smo pridobivali dostop do vseh potencialnih kupcev in se s tem umestili na seznam ponudnikov. Pretekle izkušnje s podobnih sejmov nam omogočajo globalizacijo poslovanja, saj smo prisotni že v 11 državah. Na sejmu smo predstavili storitve C&G d.o.o. Ljubljana : Lisa, Otlm, Mobilno vzdrževanje.

Cilj projekta:
širitev prodajne mreže, predvsem tujih podjetji (operaterji prenosnih in distribucijskih omrežij) in strokovnjaki, ki uvajajo ali se ukvarjajo s problematiko optimizacije prenosa energije, zaščite in mobilnim vzdrževanjem. Cilj je razširiti prepoznavnost in predstaviti naše znamke, skleniti nove kontakte, da nadaljujemo s trženjem.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Skupna