Aktualno

 • Banner Bonitetna Ocena

  ZLATA BONITETA ODLIČNOSTI AAA

  Podjetje C&G d.o.o. Ljubljana je v letu 2017 prejelo zlato nagrado za bonitetno odličnost - zlati AAA. Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov.

  Read More

 • Logo EKP Sklad Za Regionalni Razvoj SLO Slogan

  ADVANCED LISA

  Inovacijski projekt ADVANCED LISA se izvaja v okvirju javnega razpisa »Pilotni/demonstracijski projekti – I. sklop: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije«. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

  Read More

 • Logo EKP Sklad Za Regionalni Razvoj SLO Slogan

  Procesni vavčer

  Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17)

  Read More

 • Logo EKP Sklad Za Regionalni Razvoj SLO Slogan

  OTLM SMART

  Projekt OTLM SMART se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

  Read More

 • Inzeniring2

  Katalog

  Katalog izdelkov in storitev C&G

 • ČU1

  Čep uvodnice

  Čistočo cevi in prostorov energetskih inštalacij ter razdelilnih omaric dosegamo s tesnjenjem cevi in kablov. Na ta način preprečujemo vdor vode, umazanije in blata. Posebej preprečujemo tudi gnezdenje glodalcev na vhodih v cevi in poškodbe optičnih ter drugih kablov.

  Read More

 • Omarica LISA CMYK

  Life Safe (LiSa)

  Sistem Lisa omogoča pregled nad delovanjem transformatorskih postaj ter omrežja izven njih. Prav tako pripomore k nadzoru količin električne energije  in kakovosti elektrike v transformatorskih postajah (v skladu s standardom EN 50160).

  Read More

 • DPN

  Delo pod napetostjo (DPN)

  C & G d.o.o. Ljubljana je vodilno slovensko podjetje na področju izobraževanja in usposabljanja monterjev za delov v okolju pod napetostjo.

  Read More