ADVANCED LISA

                 

NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST
www.eu-skladi.si

Za izvedbo inovacijskega projekta ADVANCED LISA sta podjetji C&G (vodilni partner) in ARTES (projektni partner) oblikovali razvojno raziskovalni konzorcij z velikim razvojnim in poslovnim potencialom. Podjetji sta strokovno komplementarni.

S projektom ADVANCED LISA kot konzorcij naslavljamo temo, okoli katere se odvija živahna politična in strokovna debata, tako na nivoju Evropske unije, kot tudi Slovenije: optimalna izkoriščenost obstoječe, iztrošene energetske infrastrukture in njena transformacija za namen pretvorbe, distribucije in upravljanje energije s pametnim omrežjem za potrebe pametnih mest in skupnosti.

V pametnem mestu so ključne funkcije kot npr. oskrba z energijo, vodo, zanesljiv javni prevoz, zdravstvena oskrba in varnost organizirani tako, da zagotavljajo prijazno, zeleno, čisto in ekonomsko privlačno okolje za delo in življenje. Varna, zanesljiva in zadostna oskrba pametnih mest z energijo je zagotovo najpomembnejši vidik v obstoju vsake skupnosti. Energetska infrastruktura je vitalnega pomena in povsem jasno je, da z nedelujočim ali nezanesljivim energetskim sistemom pametno mesto, skupnost in industrija ne morejo obstati.

S projektom želimo prispevati k uresničitvi koncepta pametnih mest in skupnosti ter še okrepiti vlogo pametnih omrežij pri zadostnem in varnem zagotavljanju oskrbe z električno energijo. Osrednji cilj projekta je razviti in uvesti na mednarodni trg visokotehnološko rešitev ADVANCED LISA, ki celovito in globalno nagovarja potrebe upravljavcev prenosne energije (TSO in DSO) po učinkovitejšem, varnejšem in zanesljivejšem prenosu električne energije na obstoječi infrastrukturi.

V okviru predloženega projekta smo zastavili štiri inovacijske aktivnosti, ki obravnavajo naslednje vidike: a) programski; b) strojni; c) funkcijski; d) poslovni.

Splošni cilj projekta bomo dosegli z realizacijo specifičnih ciljev:

  • Specifični cilj 1: Razviti sistemsko programsko opremo za ADVANCED LISA;
  • Specifični cilj 2: Razviti inovativne funkcionalnosti ADVANCED LISA tehnologije na osnovi modularne zasnove;
  • Specifični cilj 3: Razviti strojno obliko rešitve, ki bo omogočala modularno dodajanje funkcij ADVANCED LISA;
  • Specifični cilj 4: Razviti nov poslovni model za hitro in globalno uvedbo ADVANCED LISA rešitve na trg.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Inovacijska rešitev ADVANCED LISA se izvaja v okvirju javnega razpisa »Pilotni/demonstracijski projekti – I. sklop: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije«.

Predvidena višina subvencije vodilnega partnerja C&G znaša 231.993,57 EUR, projektnega partnerja ARTES pa 116.660,70 EUR.