INŽENIRING

INŽENIRING

Oddelek Inženiring je specializiran za področja elektroenergetike, sistemov vodenja in učinkovite rabe energije.

Več o inženiringu

Websites made easy

PROIZVODI IN STORITVE

Oddelek Proizvodi in storitve obsega aktivnosti za proizvodnjo in trženje proizvodov in storitev lastnega razvoja ali blagovne znamke.

Več o proizvodih in storitvah

Websites made easy

VELETRGOVINA

Veletrgovina je specializirana za trženje proizvodov domačih in tujih proizvajalcev na domačem in tujem tržišču.

Več o veletrgovini

Websites made easy

DOGODKI

Obiščite nas na 26. mednarodni konferenci Nuclear Energy for New Europe (Jedrska energija za novo Evropo), ki bo med 11. in 14. septembrom 2017, v Hotelu Golf na Bledu.

Več o dogodkih

 


AKTUALNO

Logo EKP Sklad Za Regionalni Razvoj SLO Slogan

ADVANCED LISA

Inovacijski projekt ADVANCED LISA se izvaja v okvirju javnega razpisa »Pilotni/demonstracijski projekti – I. sklop: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije«. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Read More

Logo EKP Sklad Za Regionalni Razvoj SLO Slogan

Procesni vavčer

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17)

Read More

Logo EKP Sklad Za Regionalni Razvoj SLO Slogan

OTLM SMART

Projekt OTLM SMART se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Read More

Paus 4

Lasersko snemanje

Terestično lasersko skeniranje (tehnologija skeniranja 3D) izboljša postopek načrtovanja, skrajša čas zbiranja podatkov in zmanjša število napak, omogoča privarčevanje časa, denarja, materiala in tako izboljša postopek dela in ga naredi bolj natančnega v primerjavi s tradicionalnimi načini zbiranja podatkov.

Read More


Povezani podjetji 

OTLM d.o.o. Sipro inženiring
OTLM_1-e1441272725801 Sipro