slo | eng | hrv | bih

C&G d.o.o. LJUBLJANA
Riharjeva ulica 38
1000 Ljubljana
Slovenija

tel.: 01 236 42 40
fax: 01 283 40 25

e-pošta: c-g@c-g.si

Uvod

Odločitvi o ustanovitvi novega podjetja so botrovale slabe razmere v gospodarstvu, ki niso dajale upanja za svetlejšo prihodnost in možnost, ki jo je dopuščal zakon o podjetjih glede ustanavljanja družb z omejeno odgovornostjo s privatnim lastništvom. Rast podjetja je povezana z rastjo zaupanja podjetij elektrogospodarstva Slovenije, ki so prepoznavale, da so dobile partnerja, ki ima znanje in voljo za skupne razvojne projekte. 

Drug zelo pomemben vzvod rasti podjetja je dejavnost inženiring. Od enostavnih inženiring projektov, ki so pogosto obsegala dobavo in montažo opreme je na podlagi pridobljenih znanj, izkušenj in referenc podjetje ponudilo tržišču storitve inženiringa od projektiranja, nadzora izgradnje, svetovanja, do izgradnje objektov na ključ. Na področju energetske infrastrukture ima podjetje reference izgradnje razdelilnih transformatorskih postaj  daljnovodov, kablovodov. Na področju proizvodnje električne energije je podjetje zelo prisotno na področju izgradnje in rekonstrukcije HE, vzdrževalnih del na TE ter na področju izgradnje kogeneracijskih elektrarn. V zadnjih letih  se podjetje, ki ima bogate izkušnje in znanja na področju energetske infrastrukture, vključuje v projekte železniške in plinovodne infrastrukture na področju elektroenergetike in vodenja sistemov.

Temelj uspešnosti podjetja so zaposleni, ki z znanjem in izkušnjami gradijo zunanjo podobo podjetja, z dobrimi medsebojnimi odnosi pa ustvarjajo ozračje  v podjetju, ki omogoča razvoj in timsko delo. Razvoj partnerskih odnosov s kupci in dobavitelji, je vsekakor glavno vodilo poslovanja podjetja, ki omogoča približevanje ponudb željam kupcev z naborom storitev in opreme strateških partnerjev podjetja. Stalne izboljšave kakovosti storitev in spremljanje zadovoljstva kupcev usklajene s sodobnimi standardi kakovosti so osnova za povečevanje zvestobe kupcev. Inovativnost izražena z razvojem novih storitev in proizvodov pa  pogosto ustvarja nove potrebe starih in novih kupcev.

Uspešen razvoj sistema za nadzor temperature na daljnovodih, ki omogoča upravljavcem prenosnih omrežij  večje prenose energije hkrati pa varnejše obratovanje daljnovodov, je pripeljal vodstvo do odločitve, da po 20 letih spremeni organizacijo podjetja tako da, loči dejavnost  proizvodnje naprav za nadzor temperature daljnovodov od ostalih dejavnosti podjetja. V okviru C&G Skupine bo podjetje C&G do.o. Ljubljana v naslednjih letih nadaljeval svoje poslanstvo, podjetje OTLM pa bo s ponudbo rešitve nadzora temperature daljnovodov prisotno na širšem mednarodnem tržišču.

Direktor: mag. Marko Gabrovšek